Saturday, 10 December 2011

PERINCIAN PELAKSANAAN RPH

PERINCIAN PERLAKSANAAN RPH
Rancangan Pengajaran 1
Mata Pelajaran            : Sains
Kelas                           : Tahun 5
Tarikh                          : 13.05.2011
Masa                            : 11.00- 12.00 (60 minit)
Bilangan Muri d          : 25 orang
Bidang Pembelajaran: Perubahan Bentuk Bahan
Objektif Pembelajaran: Memahami bahan  wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas.
Hasil Pembelajaran      :-
·         Domain A ( kognitif )   : Menguasai isi kandungan pelajaran.                                                1. Mengelaskan bahan kepada 3 kumpulan bahan iaitu pepejal,cecair dan     Gas.

·         Domain B (psikomotor ): Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.
 1.Membuat pengelasan berdasarkan pemerhatian dalam kumpulan tentang bentuk-    bentuk cecair, pepejal dan gas
2. Murid memerhati perubahan bentuk bahan di persekitaran mereka.
·         Domain C (Sosial):Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.                                
 1. Murid melakukan aktiviti secara berkumpulan

Konsep/ prinsip/ hokum/ teori : Pepejal, cecair dan gas (wap air).

Bahan, peralatan dan bahan sumber: 10 0bjek yang terdiri daripada bahan pepejal,cecair dan gas.Pengetahuan sedia ada:-
Murid telah mempunyai pengetahuan sedia ada bahawa objek wujud dalam tiga keadaan bahan   iaitu pepejal, cecair dan  gas. Murid juga mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa wap air merupakan cecair.FASA

ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
NOTA
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

Permulaan/ mencungkil idea (5minit)

Minuman tin berkarbonat bahan seperti pepejal, cecair dan gas.

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal cungkil idea murid.
Guru mempamerkan minuman berkarbionat dalam tin dalam kelas.
Contoh soalan:
i)                    Apakah pemerhatian anda tentang objek ini?
ii)                  Nyatakan minuman kegemaran kamu?


Murid memberi jawapan mereka.
Contoh :
-          Objek di perbuat daripada aluminium.
-          Air cola.


Proses sains:
Memerhati

Strategi/Teknik: Penyoalan

Contoh Bahan:
Minuman berkarbonat dalam tin.
 ( Tin/Botol)

Menstrukur / menstrktur semula (30min)


Bahan  terdiri daripada tiga bentuk bahan iaitu pepejal, cecair dan gas.
1.  Contoh bahan wujud dalam bentuk pepejal ialah bunga, kerta mainan, model haiwan dan pemadam api

2.Contoh bahan dalam bentuk cecair (syampu, losyen, minuman cola)

3.Contoh bahan dalam bentu gas ( cola, pemadam api, belon)Guru mempamerkan 10 0bjek yang terdiri daripada bahan pepejal,cecair dan gas.

Guru mengutarakan soalan:
a)Sila perhatikan
   objek-objek yang
   ditunjukkan di
   hadapan kelas dan
   nyatakan setiap
   kandunngan bahan
   yang terdapat di
   dalamnya.
b)Kelaskan setiap
   objek tersebut kepada
   kumpulan bahan          
   (pepejal,cecair dan  
    gas)
c)Apakah kumpulan
   yang kamu kenalpasti
   untuk mengelaskan
   objek-objek tadi.

Murid berbincang dalam kumpulan.

Murid membuat pembenrtangan hasil perbincangan kumpulan masing-masing.

Proses sains:
Memerhati, mengelas, berkomunikasi.

Strategi/Teknik: Perbincangan kumpulan

Nilai saintifik dan nilai murni:
Berkerjasama

Contoh Bahan:
10 objek (syampu, minuman cola, kereta mainan, model haiwan, losyen, bunga, belon, pemadam api)

Aplikasi idea (20min)

Kegunaan bahan pepejal, cecair dan gas dalam kehidupan seharian murid.

-Guru mengajukan
  soalan pada semua
  murid.
  Contoh soalan:
1.Mengapakah bahan
   pepejal selalu diguna
   untuk menyimpan
   makanan?

-Guru mengedarkan
  lembaran kerja dan
  mengarahkan murid
  melengkapkan
  lembaran kerja secara
  individu dalam masa
  yang ditetapkan.

-Guru membincangkan
  jawapan bersama
  murid.

-Murid memberi
  respon kepada 
  soalan  guru.
  Contoh jawapan;
1.Bahan pepejal
   lebih keras.

-Murid
  melengkapkan
  lembaran kerja
  yang di arahkan.

Proses sains:
Memerhati, mengelas, berkomunikasi

Strategi/Teknik: Perbincangan

Nilai saintifik dan nilai murni:
Berkerjasama

Bahan Bantu Mengajar:
Lembaran kerja

Refleksi/ penutup
(5 minit)

Bahan  terdiri daripada tiga bentuk bahan iaitu pepejal,cecair dan gas.


-  Guru mengadakan 
   Kuiz spontan kepada
   kumpulan murid.

- Guru memilih murid
   untuk menjawab
   mengikut giliran
   murid dalam
   kumpulan

-Contoh:
1.Namakan satu objek  
   wujud dalam bentuk
   pepejal yang ada di
   dalam kelas kamu?

-Guru mengedarkan   
  lembaran kerja
  sebagai kerja rumah

Murid menjawab soalan guru dalam kumpulan.

Contoh jawapan:
Meja, kerusi, pensil, buku

Proses sains:
Memerhati

Strategi/Teknik:
Kuiz


Nilai saintifik dan nilai murni:
Berkerjasama

Bahan Bantu:
Lembaran kerja

No comments:

Post a Comment