Saturday, 10 December 2011

TAJUK DAN TUJUAN UNIT PENGAJARAN

TAJUK DAN TUJUAN UNIT

A.Tajuk / Unit : Perubahan Keadaan Bahan

B. Sub Topik /Sub Unit.
1. Memahami bahan  wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas.

C.Tujuan unit.
            Bahan  terdiri daripada tiga bentuk bahan iaitu pepejal,cecair dan gas. Berdasarkan kepada bentuk bahan ia mempunyai sifat-sifatnya yang tersendiri.Keadaan bahan ini boleh berubah bentuk kepada satu bentuk yang lain apabila di panaskan atau di sejukkan. Proses penyejatan dan kondensasi menyebabkan berlakunya pembentukan awan dan hujan.
Tujuan sub unit:
1.      Untuk mengelaskan objek dan bahan kepada tiga bentu bahan iaitu pepejal,cecair dan gas

D.Kepentingan Unit.
2.            Murid dapat mengenalpasti perubahan keadaan bahan kepada tiga bentuk iaitu pepejal,ceair dan gas dan ketiga-tiga bahan tersebut boleh berubah bentuk.
3.      Kepentingan Sub Unit:
4.      1.  Supaya murid akan dapat mengelaskan objek dan bahan kepada  tiga bentuk keadaan              bahan.


PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID
A.    Pengetahuan sedia ada murid:
Pelajaran 1 : Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas.
Tajuk : Perubahan Keadaan Bahan.
Pengetahuan Sedia Ada:       
1.      Murid telah mempunyai pengetahuan sedia ada bahawa objek wujud dalam tiga keadaan bahan   iaitu Pepejal, cecair dan  gas.
·         Menyatakan contoh pepejal, cecair, dan gas
·         Menyatakan bahawa cecair boleh mengalir cepat dan perlahan
·         Menyatakan bahaawa pepejal,cecair dan gas mengembang apabila di panaskan dan mengecut apabila di sejukkan.

B. Pelan Mencungkil idea:
Pelajaran 1 : Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas.
Tajuk : Perubahan Keadaan Bahan
Pelan Mencungkil idea:1.Soal jawab dengan murid


  •   Guru mempamerkan 10 0bjek yang terdiri daripada bahan pepejal,cecair dan gas.  
  •  Soalan Guru
a)      Sila perhatikan objek-objek yang ditunjukkan di hadapan kelas dan nyatakan setiap kandunngan bahan yang terdapat di dalamnya.
b)      Kelaskan setiap objek tersebut kepada kumpulan bahan ( pepejal,cecair dan gas)
c)      Apakah kumpulan yang kamu kenalpasti untuk mengelaskan objek-objek tadi

C.Idea / Objektif utama yang mungkin sukar di capai.
Pelajaran 1: Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas.
Tajuk : Perubahan keadaan Bahan
Objektif  utama yang mungkin sukar di capai :
·          Menentukan bentuk bahan gas yang kurang  contoh di berikan.  

D. Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep tepatnya.
Pelajaran 1: Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas.
Tajuk : Perubahan Keadaan Bahan
Miskonsepsi : Wap air merupakan cecair.
Konsep yang tepat : wap air ialah gas.No comments:

Post a Comment