Tuesday, 29 November 2011

REFLEKSI P&P

Pecahan 3 (10%) – Refleksi selepas pengajaran
Kebaikan dan keburukan
  1. Bahan Bantu Mengajar
Mempunyai bahan bantu mengajar  yang  menarik dan dapat mencapai hasil pengajaran.
  1. Pengetahuan sedia ada murid.
Aktiviti pembelajaran di kaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid.
  1. Penilaian
Bentuk penilaian berdasarkan aras pengetahuan murid.
  1. Kawalan Kelas
Murid aktif ketika pengajaran dan pembelajaran.
  1. Kawalan masa.
Kawalan masa yang terhad.

Cara memperbaiki pengajaran
  1. Menyediakan kad tugasan sebagai panduan aktiviti.
  2. Guru menetapkan masa untuk setiap aktiviti ( Perbincangan / Penilaian)

No comments:

Post a Comment