Saturday, 10 December 2011

JADUAL PENENTU KANDUNGAN UNIT PENGAJARAN

 JADUAL PENENTU KANDUNGAN

TAJUK : PERUBAHAN BENTUK BAHAN

          Unit      
Pengetahuan
Kemahiran

Fakta

Konsep/istilah

Generalisasi

Kognitif

Psikomotor

Sosial

Unit 1
Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas.

Mengelaskan bahan wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal,
cecair dan gas.

Pepejal, cecair dan gas (wap air).

Bahan wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal,cecair dan gas.

Mengelaskan bahan kepada 3 kumpulan bahan iaitu pepejal,cecair dan gas                                    

Membuat pengelasan berdasarkan pemerhatian dalam kumpulan 
tentang bentuk-bentuk cecair, pepejal dan gas.

 Murid memerhati perubahan bentuk bahan di sekitar mereka


Murid melakukan aktiviti secara berkumpulan


                                                                                                                                                                                                                                            

No comments:

Post a Comment